blog-img-medium-4184 blog-img-medium-4184-mobile

Nuk ka vend për gjuhë të urrejtjes në internet

Qendra për Studime të Avancuara FIT (Qendra FIT), me përkrahje nga Agjencia Suedeze e Bashkëpunimit...
blog-img-medium-4184
blog-img-medium-4128 blog-img-medium-4128-mobile

Udhëzues për raportimin e gjuhës së urrejtjes në internet

Në këtë Udhëzues, mund të gjeni udhëzime për raportimin e gjuhës së urrejtjes në rrjetet më...
blog-img-medium-4128
blog-img-medium-4110 blog-img-medium-4110-mobile

Zbatimi i Ligjit për Mbrojtjen e Sinjalizueseve_Raport_Shtator2020

1.QENDRA_FIT- Raporti-Zbatimi_i_Ligjit_për_Mbrojtjen_e _Sinjalizueseve_19.10.2020
blog-img-medium-4110
blog-img-medium-4089 blog-img-medium-4089-mobile

Infografi me te dhena per zbatimin e Ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve në Kosovë

Infografi paraqet të dhënat e dala nga hulumtimi në kuadër të projektit “Sinjalizuesit – zëri...
blog-img-medium-4089
blog-img-medium-3471 blog-img-medium-3471-mobile

MANUAL PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.06/L-085 PËR MBROJTJEN E SINJALIZUESVE

MANUAL PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.06/L-085 PËR MBROJTJEN E SINJALIZUESVE 15 - Manuali per Sinjalizues...
blog-img-medium-3471
blog-img-medium-2833 blog-img-medium-2833-mobile

Udhëzues i detajuar për fëmijë për rrjete sociale

Udhëzues i detajuar për fëmijë për rrjete sociale Udhezuesi-i-detajuar-per-femije-per-rrjetet-sociale_2018 
blog-img-medium-2833
blog-img-medium-2774 blog-img-medium-2774-mobile

Raporti Siguria e femijeve ne internet 2016

Raporti Siguria e fëmijëve në Internet 2016 (2)
blog-img-medium-2774
blog-img-medium-2529 blog-img-medium-2529-mobile

Posteri për të drejtat dhe përgjegjësitë në internet

blog-img-medium-2529
blog-img-medium-2390 blog-img-medium-2390-mobile

Korrupsioni prek të gjithë. Është koha të ngrisim zërin

blog-img-medium-2390
blog-img-medium-2385 blog-img-medium-2385-mobile

Të drejtat dhe përgjegjësitë si qytetarë

Broshurë rreth të drejtave dhe përgjegjësive si qytetarë në luftën kundër korrupsionit
blog-img-medium-2385
blog-img-medium-2377 blog-img-medium-2377-mobile

Roli i rinisë në luftën kundër korrupsionit

Broshurë rreth rolit të rinisë në luftën kundër korrupsionit
blog-img-medium-2377
blog-img-medium-2522 blog-img-medium-2522-mobile

Udhëzues i detajuar për fëmijë për rrjetet sociale

Udhëzues i detajuar për fëmijë për rrjetet sociale i bërë nga Qendra për Studime të...
blog-img-medium-2522
blog-img-medium-2369 blog-img-medium-2369-mobile

Rrjetet Sociale: Udhëzues i detajuar për prindër, kujdestarë, dhe arsimtarë

Udhëzues i detajuar për prindër, kujdestarë, dhe arsimtarë i bërë nga Qendra për Studime të...
blog-img-medium-2369
blog-img-medium-2317 blog-img-medium-2317-mobile

Lufta kundër korrupsionit fillon nga ti!

Broshurë rreth Antikorrupsionit- Roli i rinisë në luftën kundër korrupsionit.
blog-img-medium-2317
blog-img-medium-2220 blog-img-medium-2220-mobile

Facebook

Leaflet rreth sjelljes së duhur në Facebook
blog-img-medium-2220
blog-img-medium-2215 blog-img-medium-2215-mobile

Mbrojtja e të dhënave personale të fëmijëve

Broshurë rreth mbrojtjes së të dhënave personale të fëmijëve
blog-img-medium-2215