Kontakt

Më poshtë gjeni të listuara kontaktet tona!

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Nr. 166, Prishtinë, 10000, Kosovë

E-mail

[email protected]

Telefoni

+383 44 871 503