Me këtë Udhëzues, kemi kënaqësinë t’u ofrojmë fëmijëve udhëzime për raportimin e gjuhës së urrejtjes në rrjetet më të njohura sociale, si: Facebook, Instagram, Snapchat dhe TikTok. Qëllimi ynë kryesor është të ngrisim vetëdijen në mesin e të rinjve për pasojat e gjuhës së urrejtjes dhe që t’u ndihmojmë atyre në raportimin e gjuhës së urrjetjes që. Gjatë përpilimit të Udhëzuesit ne kemi marrë parasysh zhvillimin e shpejtë të teknologjisë dhe jemi munduar që t’i përshtatim sa më mirë këshillat e sigurisë me rrjetet më të përdorura sociale nga të rinjtë

Kjo nismë është realizuar në kuadër të projektit “Ambasadorët e rinj kundër gjuhës së urrejtjes

 

Shkarko PDF