Objektivat kryesore të këtij Udhëzuesi janë: informimi i prindërve, kujdestarëve të fëmijëve dhe edukatorëve/mësimdhënësve me mënyrën e përdorimit të rrjeteve sociale nga fëmijët; me rreziqet potenciale që fëmijët e tyre hasin gjatë përdorimit të rrjeteve sociale; dhe me këshilla praktike për t‘i mbajtur fëmijët më të sigurt gjatë përdorimit të rrjeteve sociale.

 

 

Shkarko PDF