slider-img-2145

Fushatë vetëdijësuese rreth Ditës së Internetit të Sigurt

Fushatë vetëdijësuese për qytetarët në sheshin e Prishtinës ku janë shpërndarë materiale edukuese për prindër dhe fëmijë rreth Sigurisë në Internet të bëra nga Qendra për Studime të Avancuara FIT në bashkëpunim me Save the Children në Kosovë

slider-img-2141

Aktiviteti rreth Ditës së Internetit të Sigurt

Nxënësit e shkollave fillore me të cilat Qendra FIT bashkëpunon kanë punuar së bashku një poster me titull "Të krijojmë një internet të sigurt", ku janë përmendur rreziqet dhe këshilla të ndryshme rreth internetit

slider-img-2149

Konferencë “Dita e Internetit të Sigurt”

Konferencë rreth "Ditës së Internetit të Sigurt" e cila shënohet cdo vit me datë 10.02.15

slider-img-2050

Broshura per arsimtare cover

Broshurë për arsimtarë me këshilla ë përgjithshme për sigurinë e fëmijëve në internet

slider-img-2052

Sa është i sigurt fëmija im në internet

Broshurë për prindër me këshilla ë përgjithshme për sigurinë e fëmijëve në internet

Interneti i Sigurt

Internet i sigurt

Të ftuar në këtë punëtori do të jenë MASHT, drejtoritë e arsimit, si dhe personeli i shkollës. Nga personeli i shkollës janë të ftuar drejtori i shkollës përkatëse dhe dy mësues. Shkollat pjesëmarrëse në projekt do të jenë: Ibrahim Fehmiu dhe Motrat Qiriazi (Prizren), Migjeni dhe Andon Zako Cajupi (Mitrovicë), Naim Frashëri dhe Emin Duraku (Prishtinë), Ramiz Sadiku dhe Xhemajl Kada (Pejë), Tefik Çanga dhe Jeronim de Rada (Ferizaj), Thimi Mitko dhe Selami Hallaqi (Gjilan), Zekeria Rexha dhe Mustafa Bakia (Gjakovë). Aktivitetet kryesore planifikohen të mbahen gjatë vitit 2015.