Për shumicën e fëmijëve Kosovarë përdorimi i rrjeteve sociale është përditshmëri dhe pjesë aktive e jetës së tyre. Tek të rinjtë Kosovar, përdorim më të gjerë kanë rrjetet sociale Facebook, Instagram, dhe Snapchat. Përpos benefiteve që rrjetet sociale sjellin në jetët tona, ato sjellin edhe rreziqe të ndryshme. Në këtë udhëzues, fëmijët mund të mësojnë se si të rregullojnë parametrat e privatësisë në tri rrjetet sociale: facebook, instagram dhe snapchat.Mosha e lejuar për të pasur llogari në këto rrjete sociale është mbi 13 vjeç.

 

 

Shkarko PDF