Qendra FIT, me përkrahjen e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në kuadër të projektit “Diversiteti në kodim: Krijimi i trajnimeve të kodimit për të rinjtë e komuniteteve e ndryshme etnike në Kosovë”, që do të ofrojë trajnime në fushën e programimit, hap thirrjen per trajnimin e radhës.
Bëhet fjalë për trajnimin në gjuhën programuese Quality Assurance.
Nëse jeni i ri i moshes 18-23 vjeçar nga cili do vend i Kosovës dhe mendoni se mund të bëni vend në fushën e teknologjisë informative, si dhe i plotësoni kushtet e kërkuara, aplikoni në këtë link:
 Linku
Afati i fundit për aplikim është:
 6 dhjetor  2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *