blog-post-img-361

Vizita në bankën TEB

Fëmijët të cilët kanë marrë pjesë në projektin “Edukimi Financiar i fëmijëve” kanë pasur rastin ta vizitojnë bankën TEB për të fituar njohuri të reja rreth mënyrës se si bankat funksionojnë. Interesimi i tyre u tregua përmes pyetjeve të ndryshme të cilat i bënin punonjësve të bankës si dhe kuriozitetin që treguan për informacionet e marra. Ne i falenderojmë punonjësit për gatitshmërinë e tyre ndaj pyetjeve të fëmijëve si dhe informacionet të cilat i ndanë me ta.

24,247 Comments