blog-post-img-2830

Udhëzuesi për fëmijë për rrjete sociale

Për shumicën e fëmijëve Kosovarë përdorimi i
rrjeteve sociale është përditshmëri dhe pjesë aktive
e jetës së tyre. Tek të rinjtë Kosovar, përdorim më të
gjerë kanë rrjetet sociale Facebook, Instagram, dhe
Snapchat. Përpos benefiteve që rrjetet sociale sjellin
në jetët tona, ato sjellin edhe rreziqe të ndryshme.
Në këtë udhëzues, fëmijët mund të mësojnë se si
të rregullojnë parametrat e privatësisë në tri rrjetet
sociale: facebook, instagram dhe snapchat.Mosha e
lejuar për të pasur llogari në këto rrjete sociale është
mbi 13 vjeç.

No Comments

*/ ?>