Dita e internetit të sigurt 2022 “Së bashku për një internet më më mirë”

Kosova ka formuar Komitetin Kosovar për Ditën e Internetit të Sigurt (KKDIS), që është anëtarësuar në rrjetin ndërkombëtarë Safer Internet Day në vitin 2014. Çdo vit në muajin shkurt, Komiteti i cili udhëheqet nga Qendra për Studime të Avancuara FIT e shënon ditën e internetit të sigurt duke organizuar aktivitete të ndryshme të cilat inkurajojnë […]