KONTAKTI

Ruajtja e Demokracisë

Kur demokracia rrezikohet, ne duhet t’i bashkojmë forcat për ta mbrojtur atë. Nëse të gjithë punojmë së bashku dhe udhëhiqemi nga parimet e lirisë, drejtësisë dhe barazisë, ne mund të mbrojmë demokracinë tonë dhe t’i mbajmë armiqtë e saj nën kontroll. Bashkohuni me ne dhe shumë organizata e qytetarë tjerë të përkushtuar në mbrojtje të demokracisë.