Në këtë Udhëzues, mund të gjeni udhëzime për raportimin e gjuhës së urrejtjes në rrjetet më të njohura sociale, si: Facebook, Instagram, Snapchat dhe TikTok. Qëllimi ynë kryesor është të ngrisim vetëdijen në mesin e të rinjve për pasojat e gjuhës së urrejtjes dhe që t’u ndihmojmë atyre në raportimin e gjuhës së urrjetjes.