Këtu mund të gjeni raportin me të gjeturat nga hulumtimi për Sigurinë e Fëmijëve në Internet i bërë në Mars, 2014 nga Qendra FIT.