Broshurë për riciklimin e baterive- Pse t’i riciklojmë bateritë dhe si mund të kontriboni edhe ju.Broshura per riciklimin e baterive cover