Infografi paraqet të dhënat e dala nga hulumtimi në kuadër të projektit “Sinjalizuesit – zëri i shoqërisë sonë” të cilin Qendra për studime të avancuara FIT e ka realizuar në mbështetjen financiare të Ambasadës Amerikane në Kosovë.

https://fit-ks.org/publikime/infografi-me-te-dhena-per-zbatimin-e-ligjit-per-mbrojtjen-e-sinjalizuesve-ne-kosove/