blog-post-img-2330

Prezantimet rreth projektit “Roli i rinisë në luftën kundër korrupsionit”

Qendra për Studime të Avancuara FIT ka mbaruar aktivitetin e parë rreth projektit “Roli i rinisë në luftën kundër korrupsionit”, projekt i cili mbështetet nga Ambasada Amerikane në Kosovë. Aktiviteti i parë ka qenë mbajtja e prezantimeve rreth Antikorrupsionit ku përpos interesimit të madh rreth prezantimit, nxënësit poashtu kanë treguar njohuritë e tyre përmes debateve të shkurtëra gjatë mbajtjes së seminareve.

No Comments

*/ ?>