blog-post-img-387

Prezantimet rreth Edukimit Financiar

Prezantimet rreth Edukimit Financiar janë mbajtur në tri shkolla të prishtinës ku fëmijët të klasave 1-8 janë ftuar të mësojnë më shumë se si duhet të i menaxhojnë paratë, pse është mirë të hapim një llogari bankare si dhe shumë informacione të tjera lidhur me Edukimin Financiar. Përvec interesimit të tyre se cfarë përmbante prezantimi, ata u angazhuan në debate të ndryshme se si ata i menaxhojnë paratë.

No Comments

Nuk ka komente për këtë artikull, bëhu i pari!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

*/ ?>