Në Javën Kundër Dhunës ndaj Fëmijëve, fëmijët kanë ngritur zërin e tyre duke kërkuar të rriten dhe të edukohen në një ambient paqësor dhe pa dhunë
Këto aktivitete u zhvilluan në kuadër të projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës” i financuar nga BE-ja dhe implementohet nga “Qendra për Studime të Avancuara FIT” dhe menaxhohet nga Qendra për Arsim e Kosovës dhe Forum ZFD.