KONTAKTI

Internet i Sigurt

Qendra FIT është një organizatë jofitimprurëse, misioni i së cilës është të edukojë individët rreth sigurisë në internet, privatësisë, sigurisë dhe mirëqenies dixhitale. Puna jonë përfshin trajnime, ligjërata, anketa, punëtori, kurse online, udhëzues sigurie të bazuara në hulumtime, këshilla e rekomandime për fëmijët, prindërit, mësimdhënësit, institucionet dhe politikëbërësit mbi shumë aspekte të përdorimit të teknologjisë.