Fushatë vetëdijësuese rreth Ditës së Internetit të Sigurt

  • Where: Prishtine
  • When: February 10, 2015

Caption

Fushatë vetëdijësuese rreth Ditës së Internetit të Sigurt.