blog-post-img-210

Fushata vetëdijësuese në sh.f. Faik Konica

Ligjërata për rëndësinë e riciklimit të baterive e mbajtur nga Qendra FIT për nxënësit e sh.f. Faik Konica

23,783 Comments