slider-img-396

Prezantimet rreth Edukimit Financiar

Prezantimet rreth Edukimit Financiar janë mbajtur në tri shkolla fillore të Prishtinës ku fëmijët e klasave 1-8 kanë mësuar se cfarë është paraja, si t’i menaxhojnë paratë, cfarë janë bankat etj.

slider-img-397

Vizita në bankën TEB

Fëmijët të cilët kanë marrë pjesë në projektin “Edukimi Financiar i fëmijëve” kanë pasur rastin ta vizitojnë bankën TEB për të fituar njohuri të reja rreth mënyrës se si bankat funksionojnë.

slider-img-398

Aktiviteti me arkë

Si pjesë e aktivitetit të Edukimit Financiar, fëmijët kanë pasur rastin ta krijojnë një arkë për ruajtjen e parasë.