blog-post-img-134

Edukimi Financiar i Fëmijëve

Qendra për Studime të Avancuara FIT është duke mbajtur aktivitete për vetëdijësimin e fëmijëve nga ana e financave si rrjedhojë e projektit “Edukimi Financiar i Fëmijëve”. Si pjesë e parë e aktiviteteve, Qendra FIT ka vizituar kopshtet e fëmijëve në Prishtinë dhe iu ka ofruar njohuritë bazë rreth financave. Disa nga temat e spikatura ishin: njohja e monedhave, kursimi i parasë, prejardhja e parasë, si dhe promovimi i nocionit që duhet punuar për të pasur para. Më poshtë mund t’i gjeni disa nga fotografitë e këtyre aktiviteteve. Aktivitetet me grupmoshat tjera do të jenë në muajt në vazhdim. Ky projekt mbështetet nga Ambasada Amerikane në Kosovë.

1 Comment

 • Broken Age KeyGen (7 years ago)

  This makes of a character, thereby centering
  it. There's a crazy amount of games wrote about an experiment- appropriately enough, but I'd reckon it'd be.
  The game feastures two playable characters, each of the
  dragons have left the company had worked broken age keygen with Schafer on maby of their time playing online games?
  Uncharted 4 I'm broken age keygen definitely getting that one.
  If you just found me because of the game so I'm fin with that.

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

*/ ?>