Konkurs për Zyrtar/e të Terrenit

Qendra për Studime të Avancuara FIT është në kërkim të një zyrtar/e të terrenit që të lehtësojë implementimin e aktiviteteve të projektit me nr.të kontratës 2022/441-132. Rreth organizatës:  Qendra për Studime të Avancuar FIT është themeluar më një dhjetor, 2011. Qendra FIT angazhohet në përmirësimin e gjendjes te grupet më të ndjeshme të shoqërisë, nëpërmjet […]