blog-img-medium-4140 blog-img-medium-4140-mobile
0 komente
03 Mar

Kursi online Gjuha e Urrejtjes

Qendra për Studime të Avancuara FIT(Qendra FIT ) me përkrahje të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë në platformën www.edufitin.org ofron kursin online Gjuha e Urrejtjes për të rinjtë, në mënyrë që t’i...

blog-img-medium-3111 blog-img-medium-3111-mobile
0 komente
30 Apr

Konkurs për Hulumtues dhe Zyrtar të projekteve

Konkurs për Hulumtues & Zyrtar të projekteve   Data e publikimit:  30 prill 2021 Data e mbylljes:  14 maj 2021 Titulli i kontratës: Konkurs për Hulumtues & Zyrtar të projekteve Autoriteti kontraktues: Qendra për studime të...

blog-img-medium-4083 blog-img-medium-4083-mobile
0 komente
29 Sep

Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve të kurseve të programimit

FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE TË KURSEVE TË PROGRAMIMIT   Numri i ftesës për ofertim: FIT-2020/02 Data e publikimit:  29 shtator 2020 Data e mbylljes:  9 tetor 2020 Titulli i kontratës: Trajnime Profesionale...

blog-img-medium-3327 blog-img-medium-3327-mobile
0 komente
07 Aug

Konkurs për Koordinator/e të projektit

Konkurs për Koordinator/e të projektit   Qendra për Studime të Avancuara FIT është në kërkim të një koordinatori/eje që të lehtësoj implementimin e aktiviteteve të projektit aktual. Rreth organizatës:  Qendra për Studime të Avancuar FIT...