blog-img-medium-4140 blog-img-medium-4140-mobile
0 komente
03 Mar

Kursi online Gjuha e Urrejtjes

Qendra për Studime të Avancuara FIT(Qendra FIT ) me përkrahje të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë në platformën www.edufitin.org ofron kursin online Gjuha e Urrejtjes për të rinjtë, në mënyrë që t’i...

blog-img-medium-3111 blog-img-medium-3111-mobile
0 komente
30 Apr

Konkurs për Hulumtues dhe Zyrtar të projekteve

Konkurs për Hulumtues & Zyrtar të projekteve   Data e publikimit:  30 prill 2021 Data e mbylljes:  14 maj 2021 Titulli i kontratës: Konkurs për Hulumtues & Zyrtar të projekteve Autoriteti kontraktues: Qendra për studime të...

blog-img-medium-4083 blog-img-medium-4083-mobile
0 komente
29 Sep

Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve të kurseve të programimit

FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE TË KURSEVE TË PROGRAMIMIT   Numri i ftesës për ofertim: FIT-2020/02 Data e publikimit:  29 shtator 2020 Data e mbylljes:  9 tetor 2020 Titulli i kontratës: Trajnime Profesionale...

blog-img-medium-3327 blog-img-medium-3327-mobile
0 komente
07 Aug

Konkurs për Koordinator/e të projektit

Konkurs për Koordinator/e të projektit   Qendra për Studime të Avancuara FIT është në kërkim të një koordinatori/eje që të lehtësoj implementimin e aktiviteteve të projektit aktual. Rreth organizatës:  Qendra për Studime të Avancuar FIT...

blog-img-medium-2830 blog-img-medium-2830-mobile
0 komente
31 Jan

Udhëzuesi për fëmijë për rrjete sociale

Për shumicën e fëmijëve Kosovarë përdorimi i rrjeteve sociale është përditshmëri dhe pjesë aktive e jetës së tyre. Tek të rinjtë Kosovar, përdorim më të gjerë kanë rrjetet sociale Facebook, Instagram, dhe Snapchat. Përpos benefiteve...

blog-img-medium-2807 blog-img-medium-2807-mobile
0 komente
31 Jan

Gjuha e Urrejtjes në Rrjetet Sociale

Për ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Qendra për Studime të Avancuara FIT në kuadër të programit BRICK, ka mbajtur ligjeratën me temën “Gjuha e Urrejtjes në Rrjetet Sociale” duke adresuar të drejtat e...

blog-img-medium-2813 blog-img-medium-2813-mobile
0 komente
31 Jan

Ambasadorët e Rinjë për Promovim të Internetit të Sigurt

Në kuadër të programit BRICK, Qendra për Studime të Avancuara FIT ka krijuar grupin “Ambasadorët e Rinjë për Promovim të Internetit të Sigurt” në Komunën e Ferizajit. Ambasadorët e rinjë kanë qenë pjesë e trajnimit...

blog-img-medium-2820 blog-img-medium-2820-mobile
0 komente
31 Jan

#NdalDhunënNdajFëmijëve

Në Javën Kundër Dhunës ndaj Fëmijëve, fëmijët kanë ngritur zërin e tyre duke kërkuar të rriten dhe të edukohen në një ambient paqësor dhe pa dhunë Këto aktivitete u zhvilluan në kuadër të projektit “Promovimi...

blog-img-medium-2801 blog-img-medium-2801-mobile
0 komente
31 Jan

Dita e internetit të sigurt 2021 “Së bashku për një internet më më mirë”

Kosova ka formuar Komitetin Kosovar për Ditën e Internetit të Sigurt (KKDIS), që është anëtarësuar në rrjetin ndërkombëtarë Safer Internet Day në vitin 2014. Çdo vit në muajin shkurt, Komiteti i cili udhëheqet nga Qendra...

blog-img-medium-2745 blog-img-medium-2745-mobile
0 komente
06 Dec

Kosovo Anti-Corruption Week

Qendra per studime te avancuara FIT do te shenoje javen kunder korrupsionit me nje konference "Te rinjte te bashkuar kunder korrupsionit", te Premten me date 09.12.2016 ne ora 12:00 ne sallen "Orion" ne Prishtine. Ne...

blog-img-medium-2649 blog-img-medium-2649-mobile
0 komente
04 Jul

Trajnimi për trajnerët e rinj (ToT)

Qendra për studime të avancuara FIT në bashkëpunim me Save the Children në Kosovë tashmë kanë përfunduar më shumë se gjysmën e trajnimeve për trajnerët e rinj (ToT) me fëmijët asambleistë të komunës së Gjilanit,...

blog-img-medium-2644 blog-img-medium-2644-mobile
0 komente
09 Jun

1 Qershori- Dita e femijeve

Me rastin e festes se 1 Qershorit, femijet asambleist te shtate komunave te Kosoves kane mbajtur aktivitete te ndryshme ku dhe jane shperndare materiale edukuese per Sigurine ne Internet nga Qendra per studime te avancuara...

blog-img-medium-2636 blog-img-medium-2636-mobile
0 komente
17 May

Projekti “Të Rinjtë të Bashkuar Kundër Korrupsionit”

Qendra për studime të avancuara FIT është duke mbajtur ligjerata për projektin "Të rinjtë të bashkuar kundër Korrupsionit" në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane në Kosovë, projekt i cili ka për qëllim vetëdijësimin e të rinjve rreth luftës...

blog-img-medium-2423 blog-img-medium-2423-mobile
0 komente
01 Feb

Dita e Internetit të Sigurt 2016

Me rastin e Ditës së Internetit të Sigurt, me 9 shkurt Komiteti Kosovar për shënimin e kësaj dite, KKDIS, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë organizuan një konferencë gjysmë-ditore që u mbajt...

blog-img-medium-2752 blog-img-medium-2752-mobile
0 komente
19 Dec

Java kunder korrupsionit

Gjatë këtij viti, Qendra për Studime te Avancuara FIT në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane në Prishtinë ka implementuar projektin “Të rinjtë të bashkuar kundër korrupsionit". Ky projekt ka pasur në fokus nxënësit e shkollave fillore...

blog-img-medium-2408 blog-img-medium-2408-mobile
0 komente
15 Dec

Dita Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit

Qendra për studime të avancuara FIT në tetë muajt e fundit ka implementuar projektin "Roli i Rinisë në Luftën Kundër Korrupsionit", projekt ky i financuar përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Qëllimi i këtij...