blog-post-img-373

Aktiviteti me arkë

Si pjesë e aktivitetit të Edukimit Financiar, fëmijët kanë pasur rastin ta krijojnë një arkë për ruajtjen e parasë. Ne kemi simuluar një dyqan ku pretendonim se secili grup i ka pasur nga dhjetë euro për të blerë gjëra të nevojshme për krijimin e arkës. Pasi t’i kenë blerë produktet, nxënësit e ndarë ne grupe sipas moshave të ndryshme kanë filluar ta krijojnë arkën duke bërë zbukurime të ndryshme.

2 Comments

  • My Homepage (7 years ago)

    ... [Trackback]

    [...] Read More here: fit-ks.org/aktiviteti-me-arke/ [...]

  • 3upholstery (5 days ago)

    1griffiths

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

*/ ?>