blog-post-img-3327

A po zbatohet Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve në Kosovë

A po zbatohet Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve në Kosovë, a janë institucionet publike/private duke bërë përpjekje të mjaftueshme për të zbatimin e ligjit, dhe shumë të dhëna tjera interesante janë përmbledhë në infografin e mëposhtëm.
Infografi paraqet të dhënat e dala nga hulumtimi në kuadër të projektit “Sinjalizuesit – zëri i shoqërisë sonë” të cilin Qendra për studime të avancuara FIT e ka realizuar në mbështetjen financiare të Ambasadës Amerikane në Kosovë.