blog-post-img-3327

Së bashku për një internet më të mirë

Infografi më tregon se si të gjithë mund të punojmë “Së bashku për një internet më të mirë” – përfshirë edhe ju!