blog-img-medium-2215 blog-img-medium-2215-mobile

Mbrojtja e të dhënave personale të fëmijëve

Broshurë rreth mbrojtjes së të dhënave personale të fëmijëve
blog-img-medium-2215
blog-img-medium-2056 blog-img-medium-2056-mobile

I sigurt në internet

Broshurë me këshilla për fëmijë për përdorim të sigurt të internetit.
blog-img-medium-2056
blog-img-medium-2194 blog-img-medium-2194-mobile

Sajberdhuna

Broshurë me informacione të ndryshme rreth Sajberdhunës
blog-img-medium-2194
blog-img-medium-2189 blog-img-medium-2189-mobile

Pse duhet t’i riciklojmë bateritë?

Poster me informacione rreth riciklimit të baterive
blog-img-medium-2189
blog-img-medium-2184 blog-img-medium-2184-mobile

Projekti për riciklimin e baterive të harxhuara

Broshurë për riciklimin e baterive- Pse t'i riciklojmë bateritë dhe si mund të kontriboni edhe ju.
blog-img-medium-2184
blog-img-medium-2179 blog-img-medium-2179-mobile

Unë dhe paraja

Broshura për fëmijët e moshës 10-13 vjet rreth Edukimit Financiar
blog-img-medium-2179
blog-img-medium-2174 blog-img-medium-2174-mobile

Unë dhe paraja

Broshura për fëmijët e moshës 6-10 vjet rreth Edukimit Financiar
blog-img-medium-2174
blog-img-medium-2169 blog-img-medium-2169-mobile

Si fitohet paraja?

Broshura rreth Edukimit Financiar për fëmijët e moshës 3-5 vjet
blog-img-medium-2169
blog-img-medium-2162 blog-img-medium-2162-mobile

Si t’i mbrojmë nxënësit nga rreziqet në internet?

Broshurë me informacione dhe këshilla për arsimtarë për sigurinë dhe rreziqet në internet
blog-img-medium-2162
blog-img-medium-2157 blog-img-medium-2157-mobile

Vlerësimi i përdorimit të internetit, rreziku, dhe siguria në mesin e fëmijëve

Të gjeturat nga Qendra FIT në bashkëpunim me Save the Children në Kosovë
blog-img-medium-2157
blog-img-medium-2151 blog-img-medium-2151-mobile

Children Internet Safety

Here you may find the report "Internet Safety for Children" with the findings from the...
blog-img-medium-2151
blog-img-medium-2106 blog-img-medium-2106-mobile

Sa është i sigurt fëmija im në internet?

Broshurë me informacione dhe këshilla për prindër për sigurinë dhe rreziqet në internet.
blog-img-medium-2106
blog-img-medium-141 blog-img-medium-141-mobile

Siguria e fëmijëve në Internet

Këtu mund të gjeni raportin me të gjeturat nga hulumtimi për Sigurinë e Fëmijëve në...
blog-img-medium-141
blog-img-medium-207 blog-img-medium-207-mobile

Internet i sigurt: Raporti më të gjetura nga opinioni i femijëve

blog-img-medium-207