blog-img-medium-2833 blog-img-medium-2833-mobile

Udhëzues i detajuar për fëmijë për rrjete sociale

Udhëzues i detajuar për fëmijë për rrjete sociale Udhezuesi-i-detajuar-per-femije-per-rrjetet-sociale_2018 
blog-img-medium-2833
blog-img-medium-2774 blog-img-medium-2774-mobile

Raporti Siguria e femijeve ne internet 2016

Raporti Siguria e fëmijëve në Internet 2016 (2)
blog-img-medium-2774
blog-img-medium-2630 blog-img-medium-2630-mobile

Që ju të jeni më të sigurt në rrjetet sociale

blog-img-medium-2630
blog-img-medium-2624 blog-img-medium-2624-mobile

Të drejtat e fëmijëve në internet

blog-img-medium-2624
blog-img-medium-2529 blog-img-medium-2529-mobile

Posteri për të drejtat dhe përgjegjësitë në internet

blog-img-medium-2529
blog-img-medium-2522 blog-img-medium-2522-mobile

Udhëzues i detajuar për fëmijë për rrjetet sociale

Udhëzues i detajuar për fëmijë për rrjetet sociale i bërë nga Qendra për Studime të...
blog-img-medium-2522
blog-img-medium-2390 blog-img-medium-2390-mobile

Korrupsioni prek të gjithë. Është koha të ngrisim zërin

blog-img-medium-2390
blog-img-medium-2385 blog-img-medium-2385-mobile

Të drejtat dhe përgjegjësitë si qytetarë

Broshurë rreth të drejtave dhe përgjegjësive si qytetarë në luftën kundër korrupsionit
blog-img-medium-2385
blog-img-medium-2377 blog-img-medium-2377-mobile

Roli i rinisë në luftën kundër korrupsionit

Broshurë rreth rolit të rinisë në luftën kundër korrupsionit
blog-img-medium-2377
blog-img-medium-2369 blog-img-medium-2369-mobile

Rrjetet Sociale: Udhëzues i detajuar për prindër, kujdestarë, dhe arsimtarë

Udhëzues i detajuar për prindër, kujdestarë, dhe arsimtarë i bërë nga Qendra për Studime të...
blog-img-medium-2369
blog-img-medium-2317 blog-img-medium-2317-mobile

Lufta kundër korrupsionit fillon nga ti!

Broshurë rreth Antikorrupsionit- Roli i rinisë në luftën kundër korrupsionit.
blog-img-medium-2317
blog-img-medium-2220 blog-img-medium-2220-mobile

Facebook

Leaflet rreth sjelljes së duhur në Facebook
blog-img-medium-2220
blog-img-medium-2215 blog-img-medium-2215-mobile

Mbrojtja e të dhënave personale të fëmijëve

Broshurë rreth mbrojtjes së të dhënave personale të fëmijëve
blog-img-medium-2215
blog-img-medium-2056 blog-img-medium-2056-mobile

I sigurt në internet

Broshurë me këshilla për fëmijë për përdorim të sigurt të internetit.
blog-img-medium-2056
blog-img-medium-2194 blog-img-medium-2194-mobile

Sajberdhuna

Broshurë me informacione të ndryshme rreth Sajberdhunës
blog-img-medium-2194
blog-img-medium-2189 blog-img-medium-2189-mobile

Pse duhet t’i riciklojmë bateritë?

Poster me informacione rreth riciklimit të baterive
blog-img-medium-2189