blog-post-img-387

Prezantimet rreth Edukimit Financiar

Prezantimet rreth Edukimit Financiar janë mbajtur në tri shkolla të prishtinës ku fëmijët të klasave 1-8 janë ftuar të mësojnë më shumë se si duhet të i menaxhojnë paratë, pse është mirë të hapim një llogari bankare si dhe shumë informacione të tjera lidhur me Edukimin Financiar. Përvec interesimit të tyre se cfarë përmbante prezantimi, ata u angazhuan në debate të ndryshme se si ata i menaxhojnë paratë.