TRAJNIME PËR MENAXHIMIN E RRJETEVE SOCIALE

TRAJNIME FALAS PËR MENAXHIMIN E RRJETEVE SOCIALE

A dëshironi të punësoheni si menaxherë të rrjeteve sociale të kompanive, institucioneve, apo organizatave të ndryshme në Kosovë apo edhe në botë?

A dëshironi të bëheni specialistë dhe të mësoni për strategjitë e marketingut në internet dhe rrjete sociale (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIN)?

Nëse përgjigja juaj është PO, atëherë aplikoni në Trajnimin për Menaxhimin e Rrjeteve Sociale i cili ofrohet pa pagesë.

Trajnimi fillon në muajin shkurt 2020 dhe ofrohet për të rinjtë e komunës së  Ferizajit.

APLIKO TANI!

Mbushni aplikacionin online në  http://fit-ks.org/aplikimi

Aplikimi është i hapur deri me:  16 shkurt 2020

Vendet janë të limituara, kështu që aplikoni sa më parë!

Pas pranimit tuaj në trajnim ju do të njoftoheni për kohën dhe vendin e saktë të mbajtjes së trajnimit.

 

KUSH MUND TË APLIKOJË?                                       

 •  Të rinjtë e moshës 16-26 vjeçare.
 •  Të rinjtë e komunës së Ferizajit
 •  Në veçanti vajzat inkurajohen të aplikojnë!

 

PROGRAMI

 • 6 ditë trajnimi nga 4 orë në ditë
 • Trajnimi mbahet pas orarit të  mësimit/shkollës

 

ÇFARË PËRFITONI NGA KY TRAJNIM?

 • Aftësim nga specialistë të kompanive të fushës së menaxhimit të rrjeteve sociale
 • Mundësi për punësim në këtë fushë

 

NË FUND TË TRAJNIMIT JU DO TË JENI TË GATSHËM:

 • Të krijoni një plan marketingu
 • Të zhvilloni fushata në Facebook Ads
 • Të rrisni mundësitë e juaja për të gjetur një vend pune në Kosovë apo vende tjera të botës

 

CERTIFIKIMI

 • Të gjithë pjesëmarrësit që ndjekin rregullisht trajnimin do të marrin certifikatë që dëshmon përfundimin e trajnimit.
 • Duhet të jeni prezent në të gjitha ditët që të merrni certifikatë.