blog-post-img-2785

Kërkesë për ofertë për zhvillimin i një animacioni për sigurinë e fëmijëve në internet

Qëllimi kryesor është zhvillimi i një animacioni me gjatësi rreth 1 minutë, që bën përcjelljen e porosisë për sigurinë në internet te fëmijët e Kosovës dhe informimin e publikut të përgjithshëm me disa nga rreziqet që mund të hasen gjatë përdorimit të internetit.

Kliko këtu për TERMAT E REFERENCES