blog-img-medium-2396 blog-img-medium-2396-mobile
0 komente
09 Nov

Prezentimet rreth projektit Promovimi i Përdorimit të Internetit në mënyrë të Sigurtë dhe të përgjegjshme nga ana e Fëmijëve II

Qendra për studime të avancuara FIT ka mbajtur ligjërata me prindër dhe arsimtarë për përdorimin e sigurt të rrjeteve sociale nga ana e fëmijëve. Prezentimet u kryen brenda dy javëve nëpër 14 shkolla fillore dhe...

blog-img-medium-2357 blog-img-medium-2357-mobile
0 komente
02 Nov

Forumi i dytë rreth projektit “Roli i rinisë në luftën kundër korrupsionit”

Qendra për Studime të Avancuara FIT mbajti forumin e dytë me nxënës në vijim të projektit "Roli i rinisë në luftën kundër korrupsionit". Pjesëmarrës ishin nxënës nga këto shkolla të Prishtinës: "Model", "American School of...

blog-img-medium-2350 blog-img-medium-2350-mobile
0 komente
21 Oct

Forumi i parë rreth projektit “Roli i rinisë në luftën kundër korrupsionit”

Në vazhdimësi të projektit "Roli i rinisë në luftën kundër korrupsionit", Qendra FIT mbajti forumin e parë me nxënësit e shkollave "Mihal Grameno" dhe "Hivzi Sylejmani" në Fushë Kosovë. Panelistë në forum ishin Milot Shala,...

blog-img-medium-2330 blog-img-medium-2330-mobile
0 komente
26 May

Prezantimet rreth projektit “Roli i rinisë në luftën kundër korrupsionit”

Qendra për Studime të Avancuara FIT ka mbaruar aktivitetin e parë rreth projektit "Roli i rinisë në luftën kundër korrupsionit", projekt i cili mbështetet nga Ambasada Amerikane në Kosovë. Aktiviteti i parë ka qenë mbajtja...