blog-img-medium-2330 blog-img-medium-2330-mobile
0 komente
26 May

Prezantimet rreth projektit “Roli i rinisë në luftën kundër korrupsionit”

Qendra për Studime të Avancuara FIT ka mbaruar aktivitetin e parë rreth projektit "Roli i rinisë në luftën kundër korrupsionit", projekt i cili mbështetet nga Ambasada Amerikane në Kosovë. Aktiviteti i parë ka qenë mbajtja...

blog-img-medium-2078 blog-img-medium-2078-mobile
0 komente
24 Feb

Punëtori me bashkëpunëtorët e projektit “Promovimi i Përdorimit të Internetit në mënyrë të Sigurtë dhe të përgjegjshme nga ana e Fëmijëve”

Qendra për Studime të Avancuara FIT në bashkëpunim me Save the Children janë në vazhdimësi të projektit “Promovimi i Përdorimit të Internetit në mënyrë të Sigurtë dhe të përgjegjshme nga ana e Fëmijëve”. Bashkëpunimi me...

blog-img-medium-2089 blog-img-medium-2089-mobile
0 komente
24 Feb

Aktiviteti rreth Ditës së Internetit të Sigurt

Nxënësit e shkollave fillore me të cilat Qendra FIT bashkëpunon ("Naim Frashëri" Prishtinë, "Zekeria Rexha" Gjakovë, "Thimi Mitko" Gjilan, "Tefik Canga" Ferizaj, "Ramiz Sadiku" Pejë) kanë punuar së bashku rreth punimit të një posteri për...

blog-img-medium-2094 blog-img-medium-2094-mobile
0 komente
24 Feb

Ceremonia përmbyllëse e aktiviteteve të projektit për internet të sigurt

Me datë 12.12.14 u mbajt ceremonia përmbyllëse e aktiviteteve të projektit “Promovimi i Përdorimit të Internetit në mënyrë të Sigurt dhe të përgjegjshme nga ana e Fëmijëve” për vitin 2014 i bërë nga Qendra për...